• eclass

升中派位

升中派位: 2020/22年度中學學位分配結果摘要

獲派英文學校

屬校跨區

香港道教聯合會鄧顯紀念中學

鳳溪第一中學聖公會莫壽增會督中學(大埔區)

東華三院甲寅年總理中學

鳳溪廖萬石堂中學浸信會呂明才中學(沙田區)

東華三院李嘉誠中學

賽馬會體藝中學(沙田區)

田家炳中學

基督教香港信義會元朗信義中學(元朗區)

風釆中學(教育評議會主辦)

聖類斯中學(中西區)

聖公會陳融中學

基督教崇真中學(深水埗區)
Top